BEN TAKİBİ DİJİTAL DERMOSKOPİ

Benler ve Ben Takibinde Kullanılan Dermatoskopi Cihazi
Tıp dilinde" Malign Melanom" olarak adlandırılan cilt kanseri, deriye renk veren pigment hücrelerinden köken alır ve çok hızlı ilerler. Malin Melanom dünyada görülme sıklığı oranı en hızlı artan kanser türlerinden biridir. Malign melanom lezyonlarının %30’u bir ben üzerinde gelişirken %70’i normal bir cilt zemininde oluşur. Erken evrede tanı konulduğunda etkin bir şekilde tedavi edilebilir. Ancak bu dönemde tanı konulamazsa hızla bölgesel lenf düğümlerine, ardından tüm vücuda yayılır ve tedavi şansı önemli ölçüde ortadan kalkar

Erken tanı nasıl sağlanır?

 • Her bireyin aylık periyodlarla kendi benlerini muayene etmesi önerilir. Bu muayene sırasında saptanan bende asimetri, sınır düzensizliği, renk değişikliği (benin birden çok renk içermesi), belirgin büyüme, iltihabi reaksiyon ya da kanama cilt kanserine işaret edebilir. Bununla birlikte değişik görünümlü, hızlı büyüyen, pigmente bir lezyonun saptanması durumunda da acilen bir dermatoloğa başvurulmalıdır. Deri kanseri gelişim riski yüksek olan kişiler daha dikkatli olmalıdır:
  Açık tenli ,açık renk gözlü, kızıl-sarı saçlı veya kolaylıkla güneş yanığı gelişebilen deri tipine sahip kişiler.

  Uzun süre veya aralıklı olarak yoğun güneş ışığına maruz kalmış kişiler
  Ailesinde deri kanseri malin melanom olan kişiler
  Anormal (atipik) görünümlü (displastik) nevüsü olan kişiler
  Doğumsal çok sayıda benleri olanlar.

Son 15 yıl içinde malign melanom riski yaklaşık 2 kat artmış ve buna paralel olarak yeni tanı yöntemleri geliştirilmiştir. Dermatoskopi deri yüzeyi mikroskopisidir; benlerin ve pigmentli diğer lezyonların tanısında kullanılır. Önceleri kadar ben takibi, dermatoskopik görüntülerin fotoğrafları çekilerek sağlanıyordu. Ardından bu yönteme bilgisayar teknolojisi eklenerek dijital dermatoskopi geliştirildi.
Dijital Dermatoskopinin Avantajları Nelerdir?
Bu yöntemle vücuttaki benlerin haritası oluşturularak noktasal lokalizasyonları belirlenir. Ardından her bir ben için dermatoskopik görüntü alınır ve kaydedilir. Böylece bir sonraki kontrolde elde edilecek görüntüyle karşılaştırma şansı sağlanır. Dijital dermatoskop bende izlenen şüpheli değişiklikleri matematiksel olarak hesaplayarak malign melanom riskini gösteren bir indeks de oluşturur. Bu indeks tanıda ve tedavinin planlanmasında yardımcıdır. Çıplak gözle erken evre melanom tanı şansı %60 iken dijital dermatoskopik inceleme ile %90’lara çıkar.